Pages

Friday, 9 January 2009

New Year's Message

With today's post we received a New Year's message from one of my cousins and his family. I thought it was really touching and so true, that I wanted to share it with all of you.

Tijd. Het ongrijpbare en onbegrijpelijke verstrijken van al die momenten die ons leven kleur en inhoud geven. Momenten die alleen in de herinnering achter blijven. Voorbije ogenblikken dierbaar, hartverwarmend and soms ontroerend. Een bezinksel die een andere kleur krijgt als de tijd verstrijkt.

Het hier en nu. Je leest, proeft de woorden waarmee we je vertellen dat we aan je denken. Nu, op dit moment van schrijven, maar ook op andere momenten. Op de fiets, onder de appelboom, tijdens een wandeling of zo maar even. Een fracite van een seconde waarin jij voelbaar door ons hart en onze geest wandelt. Omdat jij mede inhoud geeft aan ons bestaan.

Elk moment is per definitie eenmalig en daarm kostbaar.

Wij wensen je de tijd om te leven, tijd voor het dichtbije en het bijzondere, tijd voor de mensen die je lief hebt en jouw lief zijn.

Geniet van 2009.

- Bertus Ververs and family


For those who couldn't understand the above, I'll translate to the best of my knowlegde.

Time. The untouchable and unbelievable passing of all those moments that give our lives colour and meaning. Moments that remain only our memory. Past memories, treasured, heartwarming and sometimes moving. A mixture of feelings which changes colour as time goes on.


Here and now. You read, and taste the words that tell you that we are thinking of you. Now, at this precise moment, but also during other times. Riding a bike, under the apple tree, during a walk or just at any moment. A fraction of a second where you tangibly walk through our heart and soul. Because you are part of what makes us today.

Every moment is by definition unique and therefore priceless.

We wish you time to live, time for now and those special moments, time for the people that you love and those who love you.

Enjoy 2009.

- Bertus Ververs and family


Have a great Thursday.

2 comments:

Marja Sch said...

Wat schitterend geschreven Lissete. ook van mij de beste wensen voor 2009. Hugs Marja

Rozella said...

Ontzettend mooi en ontroerend.